Architecture matters!


בימים אלו, אנחנו נמצאים בין כותלי הבית, במרחב שלנו, המתפקד כמחסה. פרט לתפקידו של הבית להיות לנו למחסה פיזי, הבית מתפקד גם כמחסה מבחינה רגשית ומשפיע על ההתנהגות שלנו.

צילום: יעל שמר.


מחקרים בפסיכולוגיה סביבתית מראים כי האדם מגיב רגשית למרחב הסובב אותו. מרכיבי המרחב הבנוי כמו התאורה, האוורור, סידור החלל, חומריות, אקוסטיקה, פרופורציה, קנה מידה, צבעוניות, הרהיטים והחפצים משפיעים על החושים האנושיים.


כדי לשפר את איכות החיים שלנו וההרגשה בבית, במיוחד בימים אלו, אני מציעה לשים לב לחללי ביתנו.


התחושה בחלל הבית מושפעת מאוד מהתאמת התכנון והעיצוב לגרים בבית. אני מאמינה שניתן לעצב חווייה חיובית שתתאים לנו ותאזן אותנו ואת היקרים לנו.#interiordesign #architecturedesign #userexperience #spaceexperience

98 views